Strefa Technika Farmaceutycznego

Obawiasz się nowych zmian w zawodzie? Chcesz poczuć się pewnie w nowej rzeczywistości? Rozgość się tutaj!

Oto strefa aktualnej wiedzy podanej w przyjaznej formie.

Dowiedz się więcej
scroll

Kluczowe daty, o których warto pamiętać!

Ustawa o zawodach medycznych

wchodzi w życie ustawa o niektórych zawodach medycznych. Określa zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, w tym: kto i gdzie może wykonywać zawód technika

Rozpoczęcie okresu edukacyjnego

to początek 5-letniego okresu edukacyjnego dla techników farmaceutycznych, którzy uzyskali wpis do rejestru.

26 marca
2024

26 marca wchodzi w życie ustawa o niektórych zawodach medycznych. Określa zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, w tym: kto i gdzie może wykonywać zawód technika.

Kto może być technikiem farmaceutycznym po 26 marca 2024 r.?

 1. Osoba, która rozpoczęła po dniu 31 sierpnia 2019 r. kształcenie w szkole policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskała dyplom zawodowy w zawodzie technik farmaceutyczny;
 2. Osoba, która rozpoczęła przed dniem 1 września 2018 r. kształcenie w szkole policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy technik farmaceutyczny lub dyplom potwierdzający kwalifikacje
 3. Osoba, która uzyskała odpowiednie wykształcenie w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub dokument potwierdzający uzyskanie wykształcenia poza UE, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu
Dowiedz się więcej

25 września
2024

Osoba wykonująca zawód technika farmaceutycznego musi do 25 września 2024 roku złożyć wniosek o wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Rejestr będzie miał charakter jawny i ogólnodostępny. Będzie on prowadzony przez jednostkę podległą Ministrowi Zdrowia. Wniosek o wpis do rejestru składany jest do Ministerstwa Zdrowia, które przekazuje je następnie do właściwego wojewody. Wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego podlega opłacie w wysokości 100 zł. Opłata ta jest jednorazowa.

W celu złożenia wniosku o wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego należy przekazać:

 1. swoje dane osobowe;
 2. nazwę i adres ukończonej szkoły;
 3. datę rozpoczęcia kształcenia w danym zawodzie;
 4. zaświadczenia o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece, jeżeli dotyczy (określone przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego, które weszło w życie 1.10.2002 r.);
 5. nazwę i adres miejsca wykonywania zawodu technika farmaceutycznego;
 6. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych w innym kraju niż Polska;
Dowiedz się więcej

1 stycznia
2025

Ustawiczny rozwój zawodowy technika farmaceutycznego:

 1. obowiązkowy dla każdego technika farmaceutycznego;
 2. ustawiczny rozwój zawodowy odbywa się w 5-letnim okresie rozliczeniowym;
 3. okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym osoba wykonująca zawód technika farmaceutycznego uzyskała wpis do rejestru;
 4. technik farmaceutyczny za udział w różnych formach kształcenia zawodowego otrzymuje punkty edukacyjne;
 5. w 5-letnim okresie edukacyjnym technik farmaceutyczny będzie musiał zdobyć 200 punktów;

Technikowi farmaceutycznemu, który jest zobowiązany do ustawicznego rozwoju zawodowego przysługuje pełnopłatny urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni (przysługuje on wyłącznie osobom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę)

Dowiedz się więcej

25 marca
2025

Do 25 marca 2025 roku, każdy technik farmaceutyczny, który posiada ten tytuł w dniu 26 marca 2024 roku, będzie musiał posiadać wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

W przeciwnym wypadku nie będzie mógł wykonywać czynności zawodowych. Sprawdzenie, czy technik farmaceutyczny posiada wpis do powyższego Rejestru będzie obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego osoby na tym stanowisku. Nieposiadanie przez technika farmaceutycznego wpisu może grozić nałożeniem kary przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Może się także wiązać z cofnięciem refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze względu na realizację recept przez osobę nieuprawnioną.

Dowiedz się więcej

Wpis do Rejestru

czyli dzień, do którego każdy technik farmaceutyczny musi złożyć wniosek o wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Ostateczny termin wpisu do Rejestru

to data, kiedy wszyscy technicy farmaceutyczni muszą uzyskać wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Ustawa o zawodach
medycznych

wchodzi w życie ustawa o niektórych zawodach medycznych. Określa zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, w tym: kto i gdzie może wykonywać zawód technika

Wpis do Rejestru

czyli dzień, do którego każdy technik farmaceutyczny musi złożyć wniosek o wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Rozpoczęcie okresu
edukacyjnego

wchodzi w życie ustawa o niektórych zawodach medycznych. Określa zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, w tym: kto i gdzie może wykonywać zawód technika

Ostateczny termin
wpisu do Rejestru

to data, kiedy wszyscy technicy farmaceutyczni muszą uzyskać wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Chcę zostać technikiem farmaceutycznym, co muszę wiedzieć?

Sprawdzam

Aktualne informacje
o wykonywaniu zawodu technika farmaceutycznego.

Sprawdzam

Wątpliwości związane z nowymi regulacjami? Zapoznaj się z giełdą pytań i odpowiedzi

Sprawdzam

Newsy dla Ciebie!

shutterstock_2328052949-391x260

Chcesz złożyć skargę na technika farmaceutycznego? Najpierw musisz wpłacić 200 zł…

Od 26 marca 2024 r. technik farmaceutyczny podlega odpowiedzialności zawodowej...

Dowiedz się więcej
article-5-390x260

Ruszył Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Z dniem 26 marca 2024 r. ruszył Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego...

Dowiedz się więcej
article-1-390x260

Technik farmaceutyczny powinien przedstawić pracodawcy oświadczenie

26 marca w życie wchodzi ustawa o niektórych zawodach medycznych. Reguluje ona między innymi zasady wykonywania zawodu technika...

Dowiedz się więcej
article-2-390x260

Zawód technika farmaceutycznego po nowemu, czyli co się zmieni od 26 marca?

Już 26 marca zmienią się zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego...

Dowiedz się więcej
article-3-390x260

Szkolenia techników farmaceutycznych. 200 punktów w 5 lat…

Opublikowano projekt rozporządzenia w spawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne...

Dowiedz się więcej
article-4-390x260

Niektórzy technicy farmaceutyczni mogą mieć problem z wymaganym zaświadczeniem…

26 marca uruchomiony zostanie Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Technicy....

Dowiedz się więcej