Techniku Farmaceutyczny, rozwiej wątpliwości związane z Twoim zawodem.

scroll

Zapoznaj się z poniższymi pytaniami i odpowiedziami!

1. Czy rejestracji należy dokonać po odbyciu stażu czy już w trakcie jego robienia?

Złożenie wniosku do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych należy dokonać po ukończeniu praktyki zawodowej i otrzymaniu zaświadczenia o jej ukończeniu.

2. Czy jest gdzieś konkretny zapis, że jest jakiś czas na odbycie stażu po ukończeniu szkoły?

Staż zawodowy technika farmaceutycznego trwa 24 miesiące, jeśli jest realizowany w pełnym wymiarze godzin, tj. średnio 40 godzin tygodniowo. Okres ten ulega wydłużeniu w przypadku: 

  • realizacji stażu zawodowego w niepełnym wymiarze godzin pracy, np. na pół etatu, ¾ etatu; 
  • wystąpienia niezdolności do pracy, które jednorazowo trwa dłużej niż 14 dni; 
  • skorzystania z urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego; 
  • odbywania przeszkolenia wojskowego; 
  • skorzystania z prawa do opieki nad dzieckiem do lat 4 przez okres dłuższy niż 14 dni;

3. Czy jest konieczne to zaświadczenie o niekaralności? Skąd je zdobyć?

Zaświadczenie o niekaralności nie jest wymagane przy składaniu wniosku o wpis do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych. Wystarczy samo złożenie oświadczenia przez wnioskodawcę. Zaświadczenia o niekaralności w każdej chwili może jednak wymagać pracodawca. 

4. Jeśli staż się odbywało w latach 90 ,to też jest potrzebne zaświadczenie o odbyciu praktyki?

Konieczność posiadania zaświadczenia o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece dotyczy tylko osób, które kończyły taką praktykę po 17 lipca 2002 roku. Wcześniej wydanie takiego zaświadczenia nie było obowiązkowe.

5. Czy do wpisu do rejestru potrzebne jest nadal zaświadczenie o odbyciu stażu, czy wystarczą świadectwa pracy? Staż kończyłam w 2008 roku

Konieczność posiadania zaświadczenia o odbyciu przez technika farmaceutycznego praktyki w aptece dotyczy osób, które kończyły taką praktykę po 17 lipca 2002 roku. Zatem ukończenie stażu w 2008 roku zobowiązuje do posiadania takiego zaświadczenia.

6. Nie miałam zaświadczenia o odbytym stażu jednak udało mi się je zdobyć, problem jest taki że kierownik apteki który w tamtych latach prowadził aptekę już nie posiada pieczątki kierownika tylko mgr. Czy takie zaświadczenie o odbytym stazu będzie brane pod uwagę?

Zaświadczenie o ukończonym stażu powinno być podpisane przez kierownika apteki w momencie stwierdzenia jego ukończenia. Proszę skontaktować się z właściwym dla Pani urzędem wojewódzkim, który odpowiada za dokonanie wpisu do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych, o odniesienie się do Pani sprawy.

7. Co w przypadku, gdy ktoś zmieni miejsce pracy to później to trzeba aktualizować? Wiem też, że do 26 września należy się wpisać i zbieranie punktów rozpoczyna się wtedy od stycznia 2025 ale interesuje mnie forma zbierania punktów. Czy wszystkie 200 p można zebrać na szkoleniach online?

Dane w rejestrze będzie można aktualizować, jednak najpierw trzeba uzyskać wpis. Jeśli wpis uzyska się do 31.12.2024 to okres szkoleniowy rozpocznie się 01.01.2025. Nie ma aktualnie wytycznych co do tego, jak mają wyglądać szkolenia oraz w jakiej formie mają przebiegać.

8. Dzień dobry chciałabym się dowiedzieć czy technicy którzy są na emeryturze ale pracują na Uz też mają się rejestrować i jak to wygląda w tym przypadku

Tak, każdy technik farmaceutyczny który chce wykonywać dalej swój zawód musi się zarejestrować. Forma zatrudnienia nie jest tu istotna

9. Rozumiem że jeśli póki co pracuje na umowe zlecenie to w miejscu zatrudnienia wpisuje właśnie tą aptekę? Przy wpisie do rejestru

Tak, przy kilku miejscach zatrudnienia również wybiera się tylko jedną, dowolność obojętna, zawsze tą daną można później zmienić

10. W 2019 roku uzyskałam tytuł technika farmaceutycznego. Do chwili obecnej nie odbyłam stażu, pracuję w innej branży. Czy muszę dokonać wpisu do CRZM? Czy stracę możliwość wykonywania zawodu w przyszłości?

Wpis do Rejestru jest obowiązkowy tylko dla osób wykonujących zawód technika farmaceutycznego. Dopiero ukończenie praktyki zawodowej uprawnia Panią do wykonywania tego zawodu. Reasumując, dopiero po ukończeniu praktyki może Pani złożyć wniosek o wpis. Natomiast nie ma prawnie ustalonego terminu na ukończenie praktyki. Może Pani tego dokonać w dowolnym czasie. 

12. A co jeśli pracowałam do tamtego roku a chwilowo zmieniłam branżę. Gdybym chciała wrócić do pracy kiedyś to muszę teraz zarejestrować się?

Zarejestrować powinna Pani przed podjęciem się pracy jako technik farmaceutyczny. Jeśli aktualnie nie pracuje Pani jako technik, to nie ma takiej potrzeby. Należy jednak przy tym pamiętać, że Urząd Wojewódzki ma 6 miesięcy na dokonanie wpisu od momentu złożenia wniosku. 

13. Jestem w trakcie robienia technika farmacji, ale w Anglii ukończyłam kursy pharmacy counter assistant lvl2 i dispensing assistant nvq lvl3 pracując przez ten czas w aptece przez 4 lata. Czy nadal muszę odbyć praktykę zawodową dla technika farmaceutycznego?

W przypadku uzyskania tytułu zawodowego za granicą, konieczne jest uzyskanie decyzji Ministra Zdrowia dotyczącej uznania Pani uprawnień za równoważne z tymi nadawanymi w Polsce. Wówczas uzyska Pani zezwolenia na wykonywanie danego zawodu medycznego na terenie Polski. Skan decyzji Ministerstwa Zdrowia należy przekazać we wniosku o uzyskanie wpisu do Rejestru. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie? Zadaj je tutaj:

Zadaj pytanie