scroll
Powrót

Gdzie technik farmaceutyczny może wykonywać swój zawód?

Ustawa o niektórych zawodach medycznych z 17 sierpnia 2023 roku określa, gdzie technik farmaceutyczny może wykonywać swój zawód. Przepisy jasno precyzują, w jakich miejscach pracy osoby posiadające odpowiednie wykształcenie mogą używać tego tytułu zawodowego. Ponadto ustawa określa, na jakich zasadach technik farmaceutyczny może być zatrudniony w poszczególnych podmiotach.

Gdzie technik farmaceutyczny może wykonywać swój zawód? (fot. shutterstock.com)

Gdzie technik farmaceutyczny może wykonywać swój zawód? Zgodnie z ustawą o niektórych zawodach medycznych technik farmaceutyczny może wykonywać swój zawód, a tym samym używać tytułu technika farmaceutycznego, w:

 • zakładzie leczniczym będącym podmiotem leczniczym, np. w aptece ogólnodostępnej, aptece szpitalnej, punkcie aptecznym; 
 • zakładzie niebędącym podmiotem leczniczym, np. sklepie zielarskim, hurtowni farmaceutycznej; 
 • laboratoriach i ośrodkach badawczych
 • szkole policealnej kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny. 

Na jakich zasadach technik farmaceutyczny może wykonywać swój zawód?

Ustawa o niektórych zawodach medycznych wskazuje także, na jakich zasadach technik farmaceutyczny może wykonywać swoje czynności zawodowe. Dotyczy to zarówno podmiotów leczniczych, jak i pozaleczniczych. Zawód technika farmaceutycznego można wykonywać: 

 • na podstawie umowy o pracę;
 • na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 • w ramach wolontariatu;
 • jako przedsiębiorca będący podmiotem leczniczym, tzn. po zarejestrowaniu podmiotu leczniczego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;  
 • jako przedsiębiorca niebędący podmiotem leczniczym. 

Jak swoje czynności zawodowe powinien wykonywać technik farmaceutyczny?

Niezależnie od tego, gdzie i na jakiej podstawie technik farmaceutyczny wykonuje swoje czynności zawodowe, musi stosować się do pewnych zasad. Określone zostały one w ustawie: 

 • czynności zawodowe technika farmaceutycznego należy wykonywać z należytą starannością
 • należy przy tym kierować się wskazaniami zgodnymi z aktualną wiedzą medyczną
 • wszystkie czynności zawodowe należy wykonywać z poszanowaniem praw pacjenta i z dbałością o jego bezpieczeństwo; 
 • czynności zawodowe technika farmaceutycznego muszą być zgodne z umiejętnościami, które są niezbędne do wykonywania czynności zawodowych. 

Zobacz także

Technik farmaceutyczny - kto może nim zostać? (fot. shutterstock.com)

Technik farmaceutyczny – kto może nim zostać?

Ustawa o niektórych zawodach medycznych z 17 sierpnia 2023 roku określa, kto może wykonywać zawód technika farmaceutycznego.…

Zobacz więcej