scroll
Powrót

Jak uzyskać wpis do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych?

Centralny Rejestr Zawodów Medycznych ruszył 26 marca. Przedstawiciele 15 zawodów medycznych, w tym technicy farmaceutyczni, mają obowiązek uzyskania w nim wpisu. Jest on niezbędny do wykonywania czynności zawodowych. Czas na złożenie wniosku o uzyskanie wpisu do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych mija 26 września 2024 roku. Jak go można uzyskać?

Jak uzyskać wpis do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych?

Wpis do Centralnego Rejestru Medycznego można uzyskać logując się na stronie internetowej: https://rizm.ezdrowie.gov.pl/ Zalogować się na tym serwisie można na kilka sposobów: 

  1. Przez Profil Zaufany
  2. Przez aplikację mObywatel
  3. Przez bankowość elektroniczną
  4. Za pomocą e-dowodu osobistego

Po zalogowaniu się do serwisu możliwe jest złożenie wniosku o uzyskanie wpisu do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych. 

Jak uzyskać wpis do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych – instrukcja “krok po kroku”

Kliknij “Złóż wniosek o wpis do rejestru”

Uzupełnij swoje dane osobowe w tym informacje nt. wykonywanego zawodu medycznego, numer telefonu, adres e-mail (pozostałe dane powinny automatycznie zostać zaczytane po zalogowaniu się do serwisu).

  • Uzupełnij informację na temat uzyskanych uprawnień do wykonywania zawodu medycznego

Konieczne jest podanie: 

– gdzie zostały uzyskane uprawnienia do wykonania zawodu medycznego (w Polsce/ za granicą); 

– poziomu wykształcenia;

– tytułu zawodowego; 

– numer dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu medycznego; 

– daty wydania dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu medycznego; 

– daty rozpoczęcia kształcenia/ studiów.

Należy również dołączyć skan lub zdjęcie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu medycznego. Konieczne jest również podanie danych placówki, która wydała ten dokument. 

Ponadto należy oświadczyć, że posiada się umiejętności władania językiem polskim w mowie i piśmie, które są niezbędne do wykonywania zawodu medycznego. 

W przypadku uzyskania tytułu zawodowego za granicą, oprócz powyższych danych, konieczne jest również przekazanie skanu decyzji Ministra Zdrowia dotyczącej uzyskania zezwolenia na wykonywanie danego zawodu medycznego na terenie Polski. 

  • Podanie miejsca wykonywania zawodu medycznego

Kolejnym krokiem w celu uzyskania wpisu do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych jest podanie miejsca wykonywania danego zawodu medycznego. Można tego dokonać na dwa sposoby: 

– poprzez podanie numeru REGON i pobranie danych z bazy; 

– poprzez wpisanie wszystkich danych ręcznie. 

Można również wybrać opcję “Brak miejsca zatrudnienia”, kiedy aktualnie zawód medyczny nie jest wykonywany. 

W przypadku wykonywania zawodu medycznego w kilku miejscach, możliwe jest dodanie kolejnych miejsc we wniosku. 

  • Potwierdzenie oświadczenia o odpowiedzialności karnej

Aby ukończyć składanie wniosku o wpis do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych należy potwierdzić oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji. 

  • Podpisz i opłać wniosek o wpis do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych

Na ostatnie kroki pozwalające na uzyskanie wpisu do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych składają się jego podpisanie wniosku oraz wniesienie za niego stosownej opłaty (w wysokości 100 zł). Wniosek można podpisać tymi samymi sposobami, którymi nastąpiło logowanie się do systemu. 

Po prawidłowym złożeniu wniosku, wojewoda ma 6 miesięcy na wpisanie danej osoby do Centralnego Rejestru Zawodów Medycznych. 

Zobacz także

Centralny Rejestr Zawodów Medycznych (fot. shutterstock.com)

Centralny Rejestr Zawodów Medycznych – co musisz wiedzieć na jego temat?

Ustawa o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 roku nakłada na techników farmaceutycznych obowiązek uzyskania…

Zobacz więcej