scroll
Powrót

Kształcenie techników farmaceutycznych

Technik farmaceutyczny to zawód medyczny, który upoważnia do pracy w aptece ogólnodostępnej, punkcie aptecznym, aptece szpitalnej czy hurtowni farmaceutycznej. Aby zostać technikiem farmaceutycznym, konieczne jest ukończenie kształcenia w szkole policealnej na tym kierunku.

Kształcenie techników farmaceutycznych (fot. shutterstock.com)

Kształcenie na kierunku technik farmaceutyczny prowadzone jest w szkołach policealnych w całej Polsce. Może ono odbywać się zarówno w trybie dziennym, jak i weekendowym. Jednak należy pamiętać, że niezależnie od wybranego trybu program kształcenia jest identyczny. Oznacza to, że uczniowie w trybie dziennym i weekendowym nie tylko mają te same przedmioty, ale również identyczną liczbę ich godzin. Kształcenie w szkołach policealnych na kierunku technik farmaceutyczny może być bezpłatne lub podlegać opłatom. 

Czy aby zostać technikiem farmaceutycznym konieczne jest zdanie matury?

W celu rozpoczęcia kształcenia na kierunku technik farmaceutyczny w szkole policealnej nie jest wymagane zdanie egzaminu maturalnego. Konieczne jest jednak ukończenie szkoły ponadpodstawowej. Oznacza to, że w procesie rekrutacji do szkoły policealnej na kierunku technik farmaceutyczny należy przedstawić świadectwo ukończenia szkoły średniej (np. liceum ogólnokształcącego, szkoły branżowej, technikum).

Ile trwa kształcenie techników farmaceutycznych?

Nauka w szkole policealnej przyszłych techników farmaceutycznych trwa 2,5 roku. Po tym czasie absolwent szkoły policealnej może przystąpić do egzaminu państwowego. Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu absolwent szkoły policealnej na kierunku technik farmaceutyczny jest zobowiązany do ukończenia 2-letniej praktyki zawodowej w aptece ogólnodostępnej. Dopiero jej ukończenie w pełnym wymiarze godzin daje możliwość uzyskania wpisu w Centralnym Rejestrze Zawodów Medycznych. Posiadanie wpisu w ww. rejestrze upoważnia do sprawowania obowiązków zawodowych przypisanych technikowi farmaceutycznemu.

Program kształcenia techników farmaceutycznych

Program kształcenia techników farmaceutycznych obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne. Wśród tych pierwszych wymienić możemy przedmioty ściśle związane z pracą zawodową technika farmaceutycznego, m.in.: farmakologię, farmakognozję, technologię postaci leków, anatomię, fizjologię i patofizjologię. Również w programie kształcenia na kierunku technik farmaceutyczny znajduje się język migowy, organizacja ochrony zdrowia, język angielski zawodowy oraz technologie informatyczne. 

Zajęcia praktyczne obejmują natomiast technologię sporządzania leków, analizę produktów leczniczych, badanie tożsamości i jakości surowców roślinnych. W ramach zajęć praktycznych każdy przyszły technik farmaceutyczny musi ponadto odbyć praktyki zawodowe w aptece – ogólnodostępnej oraz szpitalnej.