scroll
Powrót

Zaświadczenie o niekaralności – w jaki sposób je uzyskać?

Od 26 marca 2024 roku pracodawca może żądać od techników farmaceutycznych zaświadczenia o niekaralności. Ten dokument będzie stanowił potwierdzenie spełnienia powyższego wymagania. Jak i gdzie o takie zaświadczenie o niekaralności można się ubiegać?

Zaświadczenie o niekaralności - jak je uzyskać (fot. shutterstock.com)

Zaświadczenie o niekaralności, które może być niezbędne do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, można uzyskać na 3 różne sposoby. Najłatwiejszy z nich to droga internetowa. Innym sposobem jest osobiste udanie się do jednego z punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Sądowego, bądź otrzymanie tego zaświadczenia listownie. 

Otrzymanie zaświadczenia o niekaralności online

Najłatwiejszym sposobem na otrzymanie zaświadczenia o niekaralności jest e-Platforma Krajowego Rejestru Karnego. W celu uzyskania zaświadczenie niezbędne jest założenie na niej konta użytkownika. Do tego konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Konto można założyć na stronie: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

Złożony w ten sposób wniosek gwarantuje otrzymanie zaświadczenia o niekaralności w ciągu 10 dni kalendarzowych, licząc od następnego dnia po dniu złożenia. Otrzymane zaświadczenie będzie miało format pliku .xml. Można je przekazać pracodawcy na nośniku danych, jak np. pendrive czy płyta CD. Zaświadczenie w takim formacie posiada bezpieczny podpis elektroniczny. 

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności w taki sposób podlega opłacie w wysokości 20 zł

Otrzymanie zaświadczenia o niekaralności w punkcie informacyjnym KRK

Innym sposobem na uzyskanie zaświadczenia o niekaralności jest złożenie osobiście wniosku o jego wydanie w jednym z punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego (lista tych punktów znajduje się tutaj). 

Jeśli złożysz wniosek w ten sposób, to zaświadczenie o niekaralności otrzymasz natychmiast. W wyjątkowych sytuacjach, wydanie zaświadczenia może zostać odroczone, jednak nie dłużej niż do 7 dni, od dnia złożenia wniosku. Otrzymane zaświadczenie w punkcie informacyjnym KRK ma postać wydrukowaną. 

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności w taki sposób podlega opłacie w wysokości 30 zł

Otrzymanie zaświadczenie o niekaralności listownie

Otrzymanie zaświadczenia o niekaralności listownie jest ostatnim sposobem na jego uzyskanie. W tym celu należy pobrać wniosek o wydanie zaświadczenia o niekaralności (źródło KRK), a następnie wypełnić. Uzupełniony i podpisany własnoręcznym podpisem wniosek należy przesłać do jednego z punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego. 

KRK ma 7 dni od otrzymania listu na wysłanie do wnioskującego zaświadczenia o niekaralności. Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności w taki sposób podlega opłacie w wysokości 30 zł.

Jak otrzymać zaświadczenie o niekaralności?

Gdzie złożyć wniosek?

Jaką formę będzie miało otrzymane zaświadczenie?

Ile dni będziesz czekać na otrzymanie zaświadczenia?

Ile zapłacisz za otrzymanie zaświadczenia?

Online

Na e-Platformie Krajowego Rejestru Karnego

forma elektroniczna w formacie .xml

do 10 dni roboczych

20 zł

Osobiście

Osobiście w jednym z punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego

forma papierowa

otrzymasz je natychmiast (w wyjątkowych sytuacjach do 7 dni)

30 zł

Listownie

Wysyłając wniosek do jednego z  punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego 

forma papierowa

do 7 dni od otrzymania wniosku przez urząd

30 zł