REKLAMA
REKLAMA

5 NAJWIĘKSZYCH OSZUSTW Z ZAKRESU MEDYCYNY W OSTATNIM 30-LECIU

5 NAJWIĘKSZYCH OSZUSTW Z ZAKRESU MEDYCYNY W OSTATNIM 30-LECIU

Nauki medyczne od zawsze wiązały się z wielką odpowiedzialnością. Pokładano i pokłada się w nich nadal wielkie nadzieje na znalezienie trapiących nas odpowiedzi na przeróżne pytania. Dlatego też naukowcy i badacze prześcigają się w odkrywaniu tego, co jeszcze niezbadane. Ten pociąg do zgłębiania wiedzy medycznej bywa niestety czasami okupiony zjawiskiem mijania się z prawdą. Niemniej jednak kłamstwo ma zawsze krótkie nogi – prędzej czy później i tak wyjdzie na jaw. Jako przykład przybliżamy 5 naszym zdaniem największych oszustw w świecie nauki, choć to tylko część z tych, które zdołano już potwierdzić.

1. OWCA DOLLY BYŁA FAKTYCZNIE PIERWSZA?

Któż z nas nie słyszał o najbardziej znanej na świecie owcy, o jakże ciepło brzmiącym imieniu Dolly. Był rok 1996, kiedy to Ian Wilmut ze Szkocji ogłosił światu narodziny pierwszego, sklonowanego z komórek dorosłego osobnika ssaka. Euforii, ale też i zadziwieniu nie było końca. Świat jednym głosem mówił, iż jest to wydarzenie zasługujące na miano epokowego. Czy jednak owca Dolly była rzeczywiście pierwszym klonem wśród ssaków? Jeśli przyjrzeć się bliżej zapisom kart historii odnaleźć można adnotacje odnośnie pewnego szwajcarskiego uczonego. Był nim Karl Oscar Illmensee, który już w 1981 roku pochwalił się udanym zabiegiem sklonowania trzech myszy. I to nie byle gdzie – bo na pierwszej stronie szanowanego „New York Times’a”. O jego odkryciu niestety szybko zapomniano – a to za sprawą faktu, iż żadnemu z innych uczonych nie udało się takiej „operacji” powtórzyć. I w ten oto sposób to właśnie owca Dolly stała się pierwszym, choć niekoniecznie najwcześniej sklonowanym ssakiem w historii medycyny.

2. SZCZEPIONKA MOŻE WYWOŁYWAĆ AUTYZM?

Do takich wniosków doszedł Andrew Wakefield, w opublikowanym w 1998 roku artykule na łamach czasopisma „The Lancet”. Zgodnie z jego wynikami podawanie dzieciom szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce wiązało się z możliwością wystąpienia zespołu chorobowego, obejmującego autyzm i chorobę jelit. I choć w wynikach jego badań od samego początku doszukiwano się różnorakich przekłamań, to proces podważenia całej publikacji i uznania jej za sfałszowaną zajął aż 12 lat. W tym czasie przeprowadzono wiele badań, eksperymentów i analiz, które w ostatecznym rozrachunku obaliły mit, jakoby szczepionka NMR wywoływała autyzm. I nie byłoby w tym aż tak wiele szkodliwości, gdyby nie fakt, iż odsetek zaszczepionych na odrę dzieci w Wielkiej Brytanii drastycznie spadł po wspomnianej publikacji. W latach 2003-2004 wynosił on 80%. A warto wspomnieć, że zalecenia WHO definiują odporność populacyjną na odrę przy wskaźniku zaszczepienia wynoszącym 95%. Wyraźnie zatem widać, jak jedna publikacja może zmienić życie milionów ludzi.

REKLAMA
REKLAMA

3. BADANIA, KTÓRE NIGDY SIĘ NIE ODBYŁY?

Każda praca naukowa, będąca przedmiotem analizy różnorodnych badań i opinii opiera się na cytowaniach publikacji, ukazujących się w mniej lub bardziej renomowanych czasopismach naukowych. Nikt jednak nie przypuszcza, iż powołując się na wiarygodne przecież źródło tak naprawdę cytuje nieprawdę. Doświadczyć tego mogli autorzy, którzy w swoich publikacjach powoływali się na wyniki prac Erica Smarta. Temu amerykańskiemu naukowcowi udowodniono w 2012 roku sfałszowanie wyników blisko 45 badań w ciągu niespełna 10 lat. Tematem jego prac były molekularne mechanizmy, odpowiadające za choroby układu krążenia i cukrzycę. Fakt ich sfałszowania jest tym bardziej dotkliwy, iż były one szeroko cytowane w świecie medycyny, a wielu autorów to na nich opierało swoje dalsze teorie. Mechanizm fałszerstwa był banalnie prosty – wyniki oparte były na badaniach, które… nigdy się nie odbyły.

4. FAŁSZOWANE DANE KLUCZEM DO SUKCESU?

Drogą, którą szedł wspomniany już Eric Smart wydaje się, iż podążał również japoński naukowiec – Yoshihiro Sato. Tematyką, którą zajmował się zawodowo była osteoporoza i problemy dotykające kości. W swoich naprawdę licznych publikacjach naukowych przedstawiał wyniki badań, będące następnie punktem wyjścia dla najważniejszych towarzystw naukowych na całym świecie. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, iż badania te były po prostu fałszowane. Proceder ten zapewne trwałby znacznie dłużej, gdyby nie dociekliwość brytyjskiej uczonej Alison Avanell. Odkryła ona, iż w dwóch różnych badaniach grupą kontrolną były prawdopodobnie te same osoby, co wydało się jej dość mocno podejrzane. Było to w 2006 roku, a cała sprawa została ostatecznie ujawniona w 2016 roku – oszustwa japońskiego badacza dobiegły końca.

5. NAUKOWIEC – CELEBRYTA?

Takie określenie najlepiej opisuje włoskiego chirurga – Paolo Macchiarini. Uważany za tzw. super-lekarza specjalista przechwalał się w świecie medycyny swoimi osiągnięciami. Co prawda był pierwszym, który w 2008 roku przeprowadził operację transplantacji tchawicy, z dołączonymi komórkami macierzystymi pacjentki. Niemniej jednak mało kto wiedział wtedy, iż była ona okupiona paroma nieudanymi zabiegami, podczas których kilkoro pacjentów zmarło. Co więcej – ten szanowany w środowisku lekarskim na całym świecie chirurg (film o nim chciało nakręcić m.in. NBC) przechwalał się, iż jego pacjentami są najwięksi ze świata władzy i biznesu. A prawda była zupełnie inna. Na domiar złego Macchiarini powiązany był z noblowskim komitetem, odpowiedzialnym za przyznawanie nagród z dziedziny medycyny i fizjologii. Odkrycie jego fałszerstw obniżyło znacząco prestiż tej instytucji, na którego odbudowanie potrzeba będzie zapewne czasu.

Źródła:

https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/szczepieniaochronne/sytuacje-szczegolne/59132,artykul-wakefielda-wiazacy-szczepionke-mmr-zautyzmem-byl-oszustwem

http://www.rynekzdrowia.pl/Nauka/Raport-oszustwa-w-swiecie-nauki-tak-bylo-nie-tylko-w-mijajacym-roku,126586,9.html

https://tygodnik.tvp.pl/39390350/wielkie-oszustwa-nauka-bywa-nie-tylko-arena-wiekopomnych-odkryc

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,124813,13110742,Badania__ktorych_nie_bylo__falszerz_rekordzista___.html

https://www.rp.pl/Nagrody-Nobla/160909438-Paolo-Macchiarini-Oszust-na-miare-Nobla.html

REKLAMA

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu technikfarmaceutyczny.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz